Femra e ëndrave të çdo mashkulli!
Mashkulli i ëndrave të çdo femre!