Никогаш не донесувајте конечни одлуки базирани врз минливи чувства