Мора да одиш на авантури, за да дознаеш каде припаѓаш.