Не ја смирувајте бурата. Бурата ќе помине. Смирете се себе