За да сме среќни, не треба да се грижиме за тоа што мислат другите -Алберт Ками