Не се плашете од промена. Можете да изгубите нешто добро, но може да добиете уште подобро.