Не се жалете за нештата кои не сте подготвени да ги смените.