Чувајте се од луѓе кои постојано ви потенцираат кои се. Лавот никогаш нема да ви каже дека е лав.