Никогаш не можете да ја испланирате иднината потпирајќи се само на минатото