Добрата смеа е сонцето во секоја куќа -Вилијам Такереј