Понекогаш на срцето му е потребно подолго време за да го прифати она што умот веќе го знае.