После една лага, довербата се губи и сите вистини стануваат сомнежи.