Силните жени не се однесуваат „проблематично“, туку едноставно имаат стандарди