Проблемот со ограничените умови е во тоа што устата секогаш им е отворена