“Kushdo që nuk është i kënaqur me pak, nuk do të jetë i kënaqur as me shumë”