Внесете го датумот на последната менструација
и траењата на најкраткиот и најдолгиот циклус
почеток на менструација
почеток на неплодни денови
крај на неплодни денови
почеток на плодни денови
плодни денови (оптимално за оплодување)
плодни денови (оптимално за оплодување)
крај на плодни денови
почеток на неплодни денови
крај на неплодни денови
почеток на следна менструација
датум на раѓање на бебето
Сите Ваши постапки се исклучиво на Ваша одговорност