Плоштад Македонија, Скопје

Плоштад Македонија, Скопје (web.maxtv.mk)

Кале, Скопје (web.maxtv.mk)

овозможено од MaxADSL

* Секој корисник може да ја контролира камерата 60 секунди.
** За да може да ги следите содржините од оваа камера, на вашиот компјутер треба да има инсталирано Јава поддршка. Инсталационите фајлови може да ги симнете овде или на следниот линк www.java.com.